Potravinová sebestačnosť krajiny je schopnosťou zabezpečiť domáci trh s potravinami v rozhodujúcej miere produktmi domáceho pôvodu. Miera potravinovej sebestačnosti krajiny je jedným z najdôležitejších ukazovateľov, v ktorom sa odráža celková ekonomika a spoločenská úroveň krajiny.

Obyvateľstvo začína dávať čoraz viac najavo, že má záujem o kvalitné domáce potraviny. Túto skutočnosť je potrebné využiť na vybudovanie pevnejších väzieb medzi domácimi výrobcami a spotrebiteľmi, ktoré by mohli byť základom zvyšovania predaja slovenského tovaru na vnútornom trhu.
Milan Semančík, predseda SPPK

Slovensko má v agropotravinárskom komplexe dostatočný potenciál na zvyšovanie svojej potravinovej sebestačnosti. Otázkou teda zostáva, ako môžete aj vy prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti našej krajiny? Ponúkame tri základné odporúčania:

  • Prehodnoťte svoje stravovacie návyky a zaujímajte sa o pôvod potravín, ktoré nakupujete a konzumujete každý deň.
  • Ubezpečte sa, že všetky základné potraviny, ktoré nakupujete, sú vyrobené na Slovensku.
  • Zaujímajte sa o to, či bude v našej krajine aj v budúcnosti možné pestovať a vyrábať kvalitné potraviny.